Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE JAGERS. 5?

gelyk ! men mag zyn wie men wil, alles, tot de geringfte bagatellen toe , fchiet iemant dan te binnen. Ta I ja , dacht ik verder , wanneer den ambtman eens aüe's zo' te binnen zal fchieten! heer opperjager, dan wilde ik niet gaarne om of by hem wezen; het mogt 'er eens flecht met hem uitzien , is 't niet zo?

opperjager. Heer Schout', ik vertrouw op God, en hoop dat ons laatue uurtje uil en gerust zal verloopen.

de schout. Ik hoop het ook. Vaarwel! (.Hem de hand Schuddende.) Het blyft by het oude. (Hy vertrekt.')

op per] ag kr (Hem naroepende.) Het blyft bf het oude ! Nu zal ik op het oogenblik myne tegenbedenkingen neêrftellen. (Zich zettende en willende fckyven.)

A G T S T E T O O N E E L.

frederikje, door de opperjageres geleid. opperjaser.

opperjageres. Daar, zie daar breng ik u uw Frederikje, die fuiker zoete lieve meid.

opperjager. Meisje! 1 Eikair omhel-

frederikje. Waarde peetoom! ƒ zende.

opperjager. Meisje, hoe komt gy hier zo vroeg?

frederikje. Hoe, is het dan noch zo vroeg?

opperjageres. Gy zyt gegroeid, een heel hoofd «"roeid. Kom hier, meisje, hier by de deur. (Zy 6 b gaat

Sluiten