Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot de MILIT. JURISD. &c. *3

tèntieert tot Grave ten overftaen van den Advocaet Fiscael voornoemt op den 14 Novemb. 1674. onderftont, ter Ordonnantie van den Crychsraet voornoemt ende was getekent N. Cunes gefworen Clerck. In margine ftont. Syn Hoogheyt hebbende geëxamineert de nevenftaende Sententie heeft defelve geapprobeert , foo als die geapprobeert wert by defen; ordonnerende , dat die naer haer forme ende inhouden lal werden geëxecuteert. Gedaen in den Hage den 12 Decemb. 1674. getekent fynde G. H. Prince d' Orange, onderftont ter Ordonnantie van fyn Hoogh. was getekent Hubert Rofenboom onderftont accordeert met fyn Principael ende was geteeckent N. Cunes, gefworen Clercq.

XIX,

Coft Verhael van de onbehoorlyke en 011lydelyke Procedure, door den Heere Van Walenburgh, Gouverneur der Stad Grave, ende den Fiscael Militair, tegen den Perfoon van den Advocaat Af nold Verheyen en andere fyner Medeburgers gepleeght.

Eerftelyk op den 2 November 1674 't favonts tusfehen thien en elff uren,den voorn. Verheyen met fyne geheel e Familie al flaepen fyndeds Cap". Kolckman,Major van de Stadt. nxivurofvyfsevjapendeSoldatcnfitn Nal. II. Deel. C fyn

Sluiten