Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3J D E . II E R F S T D A G *

wann. (Wyst Asm af.) Zo niet, zo niet' het recht* woord, broeder! (i/v zingt.) Gaudsamus i<i/ur —

selb. CAfe/ drift.) Zo als gy wilt! (Hy /breekt.) Juvenus dam Ju mus! (Hy wil hem omhelzen.)

wann. Gezongen, broeder, gezongen! (Hy zingt.) Gaudeamus igitur —

selb. (Zingt.) Juvenes dum fitmus — (Zy omhelzen elkander harte/yk.)

wann. (Valt in.) dum fumus! Zo is het

goed! (Met eert' handjlag.) Juvenes düm fumus ! |ong zyn wy, broeder, zo lang wy leven. Jong is , die 'jong wit zyn; jong verliet ik u; jong zie ik u weder; jong fcheiden wy; jong itervcn wy; tot eene eeuwige jeugd ontwaken wy. Gaudeamus igitur !

selb. (Hem omhelzende.) Van harte ! Wy zien dan elkander eindelyk eens weer?

wann. (Schud zyne hand.) Eindelyk! Na negen en twintig jaren! Gy ziet 'er noch uit, maat! als een koning. Is dat uw knecht ?

selb. Ja.

wann. Zend hem weg. (Andries vertrekt:) Geef' my een' ftoel. Ik heb u te paard Ieeren fyden! Eert uwen meester!

selb. Man, wat gevoel ik, wanneer ik u zo aanfchouw! Negen en twintig jaren zyn tusichen ons verioopen ?

wann. Zo is 't. Ga toch zitten.

selb. Neen, daartoe heb ik geen rust genoeg. De oude tyden komen my weer voor oogen. Die aangename tyden!

wann. Toen de vogel vry was, vloog hy waar hy wilde, over heg en iteg, en zong zyii lied. Vry ben ik noch, god dank! maar wat helpt het, de onderdanen —

selb. Aha!

Wann. <0/> zyne voeten wyzende.) Een verloren proces kan niet meer in integrum herftcld worden. Dc ziel is gezond, maar. moet voor de onderdanen alles vergoeden, gelyk een jongman by eene oude vrouw, die tot de ellebogen in het geld zit. Ga zitten. (Selbert gaat zitten. Hem aanziende?) Ja, 't is negen en twintig jaar dat

wy

Sluiten