is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelwerken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ME NGELDICHTE N. 235

'tEcn, gecstlyk, Godlyk van vermogen, Wil dat ik fteeds, aan God getrouw, Alleen op 't hemelsch goed het oog gevestigd hou', En voorts al 't ovrig hier als nietig zal beöogen ;

En 't andre, fchoon zyn boei myn hart verftrekt tot last, Boeit my geftaag aan 't aardfche vast.

Waar vinde ik, door myzelv' beftreden, De rust, tot mindring myns verdriets! ö God! gy ziet ik wil; maar, ach! volbreng ik iets? Gy ziet ik wil; maar, ach! hoe word dit hart doorfneden 1 Nooit ziet gy 't goed' door my , hoe zeer ik 't min, volbragt, Maar wel het kwaad dat ik veracht.

6 Zaligmakende Genade ! ö Straal van troost in 't geen ik ly' 1 Verzoen my met myzelv'. Uw gunst verdelge in my 't Geen de oorzaak is dat ik zo lang Gods wet verfmaadde. Doe my, gedwongen flaaf des fatans en zyn rot! Een' willig' dienaar zyn van God. -ê-

Ff Of