Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN HANENVEDEREN

M O |

VAN DE BEVALLIGE

E L I Z E-

Bevallig vederbosch, weleer 't fieraad der dieren,

Wier kreet de komst der zon den landman doet verftaan! Gy toont uw' aart ons nóch: 'k zie u van verre zwieren: Gy zegt van verr' de komst der fchoone Elize ons aan. Men zag u eerst ten kleed der wakkerheid verftrekken;

Gy warmt de handjes nu der eedle minzaamheid. Hoe gunstig was u 't lot! Gy fchynt uzelv' te rekken

Op 't hooren van 't geluk dat u is toegeleid. 't Schynt dat de hanenaart u noch is bygebleven:

Uw trotsheid... Zeis gegrond: zo't lot rechtvaardig waar Het zou Elize een' mof.van Phoenixvedren geven, Wyl zy de Phoenix is by Neêrlands maagdenfchaar'.

Gg * MT

Sluiten