Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 )

Door hun wierp zich den Brit voor zijne voeten néér, Door hun fteeg Romes eer in dappre krijgsbedrijven. Zij hebben eeuw op eeuw, der trouwloosheid ten fpijt,

Aan 't fpits van 's Keizers heil heldhaftiglijk gefireden

Verhef mijn Utrecht! ja! o Nederland uw Eer!

Zoo was uw vadren moed, hun welbeproefde trouwe.

Bisfchoppelijke Stad! op 't noemen van uw naam Zie 'k door een dikken drang, helaas! van donkre wolken,

Van Afgodsdienften, lang op Batoos erf gepleegd, In u het heilzon-licht het eerst zijn' glans verfpreiden.

Verheven Godsdienst! ach! had gij in Vrijheids Choor! Steeds onbezwalkt gelijk de morgenzon gefcheenen!

C Dan,

Sluiten