Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAPELLEN TOT DEN POL. 27

n Gij gaefr uw hoogstgefchatte panden,

Uw Regt 1 uw Vrijheid uw Belang,

., Gerust vertrouwlijk mij in handen 5

„ Ik poogde die den ftuggen dwang, „ Der Baetzuchte en 't Verraed te ontrukken, „ Mijn zwakke poging mogt gelukken!

„ Ik heb den nuchtren dageraed „ Der nieuwe Vrijheid weêr zien pralen, „ Den gloed van zijne hcmelftralen

„ Zien rijzen aen den trans van Staet!

„ De Nijd, van eer en trouw verbasterd, „ Door Overheerfching onderfteund,

„ Heeft mij gehoond verguisd gelasterd;

„ Mijn hart heeft zich des nooit bekreund, „ Zoo min als 't hoofsch — 't bedrieglijk vleijen: „ Uw heil —— uw vrijheid uittebreïjen, „ Was 't eenigst doel van mijn beftaen;

„ Uw liefde uw heufche gunstbetooning,

„ Mijn lof mijn glorie mijn belooning ■

„ Zij blies mijn' moed mijn' ijver aen.

„ 't Ge-

Sluiten