Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(IV)

dat het, volgers de vrijlating en het verzoek der opftelleren , door een kunst- en letterkundige hand overgezien, en voor de pers vervaardigd was. Deze nieuw-» bijgevoegde (tukjes beginnen op bladzijde 159 ; wij vertrouwen dat dezelve van belang genoeg ziju, om bij de vorige ecne vocgzaamc plaats te beilaan.

Met het een en ander koomt dus een gcfehikt geheel ten voorfchijn, volgens het ontwerp van den Heer Bel, la mij zelve. Wij liepen dat onze fehikking, en de vvijz» van uitvoering in dezen, onzen Landgenooten, die gezond Verfhnd, waaren Smaak en een kunstminnend Hart[ bezitten, behagen zulien. 1790.

Sluiten