is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeven voor het verstand, den smaak en het hart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 10! )

EEN VRAAG.

Gij, heeren philofophen! Verklaart mij tocli dit wonder:

Dc jeugdige Lucinde, Dat lief, aanvallig meisje, Wier fchoone , blanke , banden , Zoo dikwijls zijn bezongen ; Dit meisje zat te beven, Tc rillen , van dc koude!

Wat deert u toch, Lucinde? Dus [prak ik. 't Kan niet wezen ! Zou nu een felle koude Zoo hevig u doen rillen? —> Lucinde, 't is geen winter! —

Gij zij: een ftoute jongen , En wilt mij nooit gelooven! Daar! — voel dan! zei Lucinde

N 3