Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER GEL00VIGEN. ?

Jting, in welke SaraV tot Abram ftondt, en gaf haar aan haaren man weder, en liet hen, overlaaden met gefcheuken , heenen trekken. Hier hadt Abram een bijzonder blijk der goddelijke hulp ervaren, en tevens een wenk, om zijnen weldoener nimmer te mistrouwen, — Abram toog weder uit Egijpten naar Cana&n , en Lot, die met hem uit U r gegaan was reisde met hem. De overvloed van Vee, dien deze twee mannen hadden, noodzaakte hen, om zich van elkanderen te verwijderen. Lot verkoos voor zich de vlakte des landa oostwaards, den weg naar Sodom. Toen zij gsfcheiden waaren verzekerde God Abram weder, dat het ganfche land eens, de bezitting zijner nakomelingen zijn zou.

In dezen tijd waaren de koningen vanSodom en Gomorra in eenen oorlog gewikkeld, die voor hun de rampzaligfte gevolgen hadt: De vijanden dreeven alles op de vlugt, en maakten de have, die in de fteden was, tot buit. Onder deze pngelukkigen was ook Lot; hij, en alles waübij A 4

Sluiten