is toegevoegd aan uw favorieten.

De eerlijke eigenzinnige. Toneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74

DE EERLIJKE

dauw.

Heer Generael) deze fchande dulde ik niet. Zo ge mij honderd oorvijgen gegeven hadt, zoudt ge mij niet zoo zeer gedaen hebben, als te zeggen, dat ik den nachtegael verhongeren liet. Gij hebt hem geftadig het voer ingeftopt, als of het een kapoen was, dien ge mesten wildet. Heb ik het niet dikwils gezegd: het arme dier overvreet zich; als het den gantfchen dag vreeten moet, zal het gewis niet lang volhouden: het overvreet zich in agt dagen: — Maer neen! dan wil de Generael altijd wijzer zijn dan de Korptrael. — En 't is toch niet waer, de Korporael heeft gelijk: de nachtegael heeft zich doodgevreeten, en het is uwe fchuld; daer blijve ik bij.

de generael.

En het zal nu niet waer zijn. — Ik wil ook eens gelijk hebben. [Ik laet u terftond klinkflagen geven , zo gij niet zegt, dat zich de nachtegael doodgehongerd heeft.

d a u n.

Dat kunt ge doen: het zal u geen eer zijn, ■ dat