Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EIGENZINNIGE. *35

TIENDE TONEEL.

de comtesse, de gravin.

de comtesse, (kuscht de hand der

gravin. )

de gravin.

Gij, langeflaepfter! ftaet gij nu eerst op?

de comtesse.

Ja, uwe Genade! De arbeid van gisteren had mij zoo moede gemaekt: er was wezendlijk wel veel te doen.

de gravin.

Mijne lieve, lieve PhilipineX ik ben heden zoo opgeruimd, dat ik u kusfchen moet.

de comtesse.

Dat verheugt mij. Uwe Genade was gisteren gansch niet vergenoegd: en dan kan ik ook nier vergenoegd zijn.

Sluiten