is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$34 NALEZING van STUKKEN BYLAGE I.

Copia Declaratoir.

Wat my als Commandant der twee laatfte Esquadrons van het Regiment Cavallerie van den Lieutenant Generaal Staveniffe Pous betreft, &c. (a)

I I.

Formulier van Eed.

Wy beloven en zweeren, boven den Eed voormaals door ons aan de Generaliteit gedaan, de Staaten van Vriesland gehouw en getrouw tc weezen, &c. Q)

Zoo waarlyk helpe ons God Almagtigi

I I I.

Edele Mogende Heeren !

In gevolge U Ed. Mog. Refolutie op gifteren genoomen en door 's Lands Secretaris aan de Praefident van Onzen Collegie ter hand geftelt, zoo hebben Wy , in gevolge de last by dezelve aan Ons gegeeven, op deezen morgen voor Ons doen koomen den Collonel Bentinck en afgevraagt, aan wie hy intentie had, om zig o-

ver

(a) Zie boven p. 227. Byl. C. fV) Zie boven bl. 226. Byl. B.