Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1.0 DE GESTOOLEN GANZEN.

ZEVENDE TONEEL, ïRédhik, kuhnow.

tTT fredrik.

waer loopt uwe Vrouw zo fchielijk heen?

kuhnow

Zij heeft bezigheden, verfchoon haer; wanneer de «rouwen .ets te vuur hebben , vreezen zij ,ltijd d„ . zal overkooken. 1

FREDRIK.

Zij zal toch voor mi, geene omftandigheden maeken ?

kuhnow.

Zije volkomen gerust.

H'jl il'b tt' '••--"Sn sosnafig rftint

fredrik.

Ik moet oogenblikhjfc weder voord,

' * '- - kuhnow.

Dat zou mij fpijten- - Gij zult mij ten „linstea .f plaizier doen om een paer dagen te blijven.

fredrik. i

Ik kan «iet, waeriijk deeze leeét kan ik niet Uw vrouw fchijnt nog zeer jong. 7

kuhnow.

Negentien jaer gepasfeerd

fredrik.

Leeft gij volkomen gelukkig met haer?

kuhnow.

Buitengemeen.

'RE-

Sluiten