is toegevoegd aan uw favorieten.

Bornley, of De onschuld gered; treurspel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der vertrouwd ? Immers meer dan eens heb ik op eene zachte wyze mynen afkeer te kennen gegeven. Geduurig dacht ik dat dit dreigend onweder zoude overdryven; en allerminst heb ik kunnen denken dat het zo fchielyk zoude losbreken, ó Myn

hart! Neen myn vader.' gy kunt alle uwe gram-

fchap op my nederwerpen; maar voor de eerftemaal myn's leven moet ik u ongehoorzaam zyn.

MORDEN.

Voor deze ongehoorzaamheid zyn middelen. Daar gy dc pligten van eene dochter fchendt, zal ik de magtvan een' vader uitöeffenen. Het is niet de afkeerigheid van den ridder welke u dus doet fpreken , maar het zyn geheimen die gy in uw hart begraaft. Wie weet welk eene ongeoorloofde liefde u in het hoofd fpeelt ? BORNLEY voor ziek.

Dit ogenblik zal my gruwzamer zyn dan de dood.

MORDEN.

Het beste middel om dit verborgen voorwerp de hoop tc benemen, en voor u om hem te vergeten, is de verbindtenis met den ridder te verhaasten-, en hiertoe biedt zich de gelegenheid beter aan dan ooit.

JENNY.

Ach myn vader! welk eene ftrengheid zult. gy aan uwe dochter oefenen ? Zoekt gy op deze wyze meester te worden van haar hart?

Zy vale hem te voet.

Ik omarm uwe kniën, en fmeek u om mededogen, lk bezweer u met de heiligfte eden dat ik hem niet kan beminnen.

G 3

I