Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP FORM ENTERA. 25

Hij jaegt den fchrik in 's vijands vloten s

Daer alles bukt voor zijnen heldenmoed!

Ha Muzelmannen! zingt viëtorie! In plaets van 't kruis prijk' eens de halve maen

In elke wapperende vaen,

Tot Mahomets en onze glorie!

ZESDE TOONEEL.

(De jloep komt aen land. don pedro en PEDRihLoJiappenaenwal. De Jloep keert terug.)

pedrillo.

Dat hen de duivel hael! eeuwig lolt dat vee van Mahomet! een vroome Pelgrim heeft mij verzekerd, dat de vent een leugenprofeet was.

Dan verbood hij den wijn dan nam hij

drie vrouwen dan was hij zoo fein als een

klopje dan weer zoo grof als een muil-

B 5 ezel-

Sluiten