is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 BYLAAGEN,

my, zie geen kans deze vraegen voldoende voor. my zelve te beantwoorden, en zal gaerne zien,dat de Heer van de spiegel zyne wet befnedene pen bezige, om myne twyfelingen uit den weg te neemen , en het poinct der Militaire Jurisdictie verder toe te lichten, door dezen bestaltbrief zoo 't mogelyk is, als een Wet der Geünieerde Provintien boven alle tegenlpraak te ftellen; en dan eerst kan 't onderzoek te paskomen, wat uit denzelven ter verdediginge eener meer uitgebreide jurisdictie, dan welke naderhand de Bondgenoten ftandvaftiglyk geoordeeld hebben den Militairen te |2ioeten vergunnen 3 kan uitgelokt worden.

I t