Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1A6 BYLAAGEN.

vuytgefchikt, verthoont ende aengedient worden, omme in alles naer behoeren ende billicheyt voorfien te mogen worden; wel verftaen de, dat wefende dye Landen in benautheyt ende noot van den gelde, een yegelyk hem met redelicke leeninge, ofte victuaille tot redelyken pryfe,fall laeten contenteren ende te vreden zyn; des zal naer ende van alle vier maenden van de refterende penningen afrekeninge gemaeckt, oick verfekeringe ofte verfchryving gegeven worden.

om onder fulcke Vergaderinge te komen; welverftaende, dat de Officiers , die haer in fulcke Vergaderingen fullen vervoegen , voor alle de andere Soldaten (die geen Autheurs daer van en zyn) fullen geftraft werden.

Art. XXXV.

Dat mede de Soldaten ofte Ruyteren , fonder expres bevel van hare 0verften, Capiteynen of Bevelhebberen, geen Gemeente en fullen mogen houden, of vergaderinge .maken, het zy om geldt I ofte yets anders te eyfchen, of hem daer onder laten vinden, op poene van alles metter dood geftraft te werden: wel verftaende, dat de Capiteynen ofte Bevelhebberen , die fulcks buyten tydt, ofte onbehoorlycker wyfe fullen laten :gefchieden, andere ten Uxempel met de doodt voor

Sluiten