Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier vloeit , met Ievendigen zwier',

Een fpiegelgladde kunstrievier, Die Ganges noch Paktool in rykdom heeft te wyken,

Naerdien ze ook goudt en parels fchenkt, En, met haer geurig vocht, dat zielen kan verryken, De kunstdorst laeft en drenkt.

Dit rein, dit ftroomend diamant

Is, langs den fchitterenden kant, Met bloemen ryk bezoomt, die 's hemels geur verfpreijen 5

Daer 't boomloof zielenbalfem draegt, En, in het fchomlend groen, de Hem der voglenreijen Van 's Hoogden lof gewaegt.

In 't midden dezer Keflykheên

Daelt 's hemels Zangkoor naer beneên,

Op vleugels, die naer marine en paradyslucht rieken, En looft Gods eeuwige genaê,

Terwyl de morgenftondt der heilëeuw aen komt krieken, In 't juichend Efrata.

Op

Sluiten