Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boven het FRAAIE

CHASSINET,

BEKOSTIGD door den HEERE en GEPLAATST voor

LANDS GIET HUIS;

naar de UITVINDING van den

HEERE KUNSTSCHILDER

M* 3S -Ö X O 2\C JS X.

Na JA AREN van onörde en dwangzucht en geweld, En ond.r 't rouwkleed van verdrukking fchier bezweeken,

Ziet Neêrlands Volk, door God, der tweefpalt perk gefield, Een ijzren fcepter, kroon en juk en kluisters breeken;

ó Vorst! vergeet deez' dag uw rampen en gevaar, En blijf flandvastig 't woên van wangedrochten tarten!

De volks vreugd zwaait U toe den wierook van 't Altaar, En vriendschap biedt li aan ontvlamde BURGERHARTEN.

• o p

Sluiten