Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o SCHILDERYEN. No. B I Tafel in een Kroeg, met het Hoofd ruftende tegens een fchot, in 't verfchiet zitten twee Boeren nevens een ftaande aan de Haard, de Meefterlyke ftoutheid van het Penfeel, deszelfs luchtige dunne breede en veegachtige behandeling, geeven niet alleen de blyken, maar de waarneeming van de uitbeelding der flaap van een Dronkaard doet zien, dat deezen grooten Meefter, vermoogens bezat die zelden by elkander in eenen zeiven Konftenaar, gevonden worden.

BROUWER. (Adriaan)

Hoog 10, breed 7^ duim. Paneel.

54 Dit verbeeld een oud Man halverlyf te zien,

hy houd in zyn linkerhand een Bril, en fchynd met aandacht een ftuk Geld te befchouwen, waar van hy noch een goed gedeelte in een Kiflje voor hem heeft; alles is fix en natuurlyk behandelt.

Door DENZELVEN. Hoog en breed als de voorgaande.

55 Een ander dito, ftaande en houdende met bei¬

de de Handen,een Aarde Bierkan, dit Stukje is een wederga van het voorgaande, en in alle deelen niet minder als het zelve.

Door DENZELVEN. of in zyn manier. Hoog I2-5-, breed 16 duim. Paneel.

56 Eenige op de Kaart fpeelende Boeren, by het

Kaarslicht zittende te fpeelen aan een Tafel

in

Sluiten