is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van een uitmuntend kabinet met konstige schilderyen [...] nagelaaten door [...] Pieter Locquet, alle het welke [...] verkogt zal worden door de makelaars Philippus van der Schley [...] en Jan Yver. Op [...] 22 september 1783 [...]. De catalogussen, zo in't Fransch als Nederduitsch, zyn by de bovengemelde makelaars te bekoomen, alsmede by Pieter Yver

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHILDERYEN. Ifr No. £

yen, by een tinne Bord waarop twee Oranjeappels, Garnaaten en Perfikebloezem leggen alles geplaaft op een Tafelkleed naaft een goud Zak-Horologie, 't is vrolyk van onderwerp en bevallig gefchilderd.

R O O R E. (Jaques de)

Hoog 12, breed 10 duim. Doek.

301 In een Binnengezicht van een pragtig Paleis, :'a ziet men een fraaije Historieele Ordonnantie van diverfe Beeldjes, in het midden ftaat een J verheven Troon , waarop een Standbeeld ge. ) IJl],£7 plaatft is, voor 't zelve ftaat een brandende Altaar, waar by verfcheide Pritsteren in ge-fprek met een vorftelyk Perfoon, gevolge van een menigte Krygslieden; rondom ziet men verfcheide Aanfchouwers; alles is zeer uitvoerig en ongemeen konftig gepen-

R O O S. (De Italiaanfche)

Hoog 77, breed 115 duim. Doek.

302 Dit Capitaal Schildery vertoond een brullende Stier, dewelke door verfcheide groote Honden word aangevallen, eendergekwetsten legt ruggelings op de grond, terwyl ande- ' ^ re van alle zyden de Stier befpringen. Dit Stuk is vol vuur, en de razende woede van hec • Vee is ongemeen natuurlyk verbeeld, het

Jin.Tiy- T Teeke™g. ^ zoo uitmuntend fraai, ftont en kragtig gefchilderd, als men 001c iets van deezen grooten Mees'er zien kan.

No, 3 03