Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chitsen en Catoenën, enz. f

boven kooken;omhet te Gommen neemt men 3I pond Styffel, die men in koud water in een byzondere pot moet weeken; de Verw van 't vuur genomen zynde, doet men 'er de Styffel in, ge. ftadig roerende tot dat 't koud is; wanneer men 't door een zeef of iets anders giet, en dan is 't tot gebruik gereed.

Artikel V.

Compofitie van Eerst Violet of Hoog Violet.

Neemt 12 pinten Zwart van Art. I. doet daar by 6 pinten Azyn, 3 pond Salpeter, 3 pond Sal Gemme, 4 oneen Cyperfe Vitriol, 4 oneen Koperrood, 8 oneen Sterk Water op Kopervylfel getrokken; men gomt en kookt het even als het zwart,

Artikel VI.

Manier om Sterk Water op Kopervylfel te trekken.

Op 4 ponden Kopervylfel giet men een pond Sterk Water ineen glazen Fles,ongekurkt en aan de lucht blootgefteld, om van de lucht, die 't van zich geeft, geen hinder te bekomen; men laat 'dit werken tot dat 't zo groen als gras is, en men bewaard Lot tot gebruik.

Artixel VIL

Om een tv/'ede fchoon Violet te maaten.

Neemt \ Zwart, Art. I. en half Azyn, doet by 12 pint 3 pond Salpeter, 3 pond Sal Gemme, 1 once Cyperfe Vitrio', 1 lood Koperrood,?lood Hal Amooiac, kookt en gomt het als boven.

A 4 Ar-

Sluiten