Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN EENE VL0EIST0FFE TE BEREIDEN. 37

Groen en Geel is zeer goed in Chitfen, als mede m eenige Engelfche Manufacturen.

N°. 15.

Nuttige en genoeglyke Waarneemingen, om verfeheiden Kleuren te bekoomen.

Meng Sterk Water metBlaauwfel, zo bekomt gy Kood. Op.dit Rood een weinig Oly van Wyn«een gedaan, maakt Violet. ™yn

van w Cea Weinig zuiver Water'™ zoo veel Oly van Wynfteen, op de Violetftroop: zoo bekomt men eene Groene Verw. o^omt

n.Sf Ge6SC Van yitrio1 °P een Verw van Grenaatbloemen, maakt een fchoone Orangekleur

üoet de ontbinding van Sublim: Corr of: ovKnlk water, zo bekomt gy Geel. J 1

Fyngeftooten Aluin en Sap van Irisbloemen

Giet een weinig Oly van Wynfteen op de ont

tSS ^b£im: Corrofifi dit

Doet een weinig Sa/ Amoniac op dit Geel fchud het om, zoo wordt het wit ^jeei,

Meng gefmolten witte Vitriol metaftrekfel van Galnooten, dan maakt gy zwart. "ecarcieKlelvan

c 3 DER.

Sluiten