Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAARNEMINGEN. 21

nog niet genoegzaam verkoeld; de crijftallifatie, of coagulatie,. kat i'1 liever zeggen, van de Magnefia falita houdt bijkans geheel- op, voor dat het vogt volkomen verkoeld is; hebbende dit Zout hier in vrij veel overeenkomst met het Keukenzout.

Wanneer nu de crijfiallifdtie van de Magnefia falita geëindigd is, en het vogt verder verkoelt, begint het Engelsch Zout te voorfchijn te komen, en zet zig rondom de korsten van de Magnefia falita in grote hoeveelheid aan.

Dit reeds lang door de ondervinding' wetende , kwam ik zeer gemaklijk op het denkbeeld, dat er eene fchefding van deze beide Zouten moest gemaakt worden, want zulk een Zout, dat meer als vijf fesden Magnefia falita is, konde men immers niet gevoeglijk als geneesmiddel gebruiken, en niet dan met grote moeite zuiveren. Niets is gemaklijker, als dergelijke fcheiding te bewerken; het vogt namentlijk af te gieten, voor -dat de cHjftallifatie van het Engelsch Zout begint: welke graad van warmte hier toe het gefchikst zij , zal men door de ondervinding zeer fpocdig leren bepalen o>

§■ X.

{a) Mijne leerlingen zullen zig erinneren , hoe ik gewoon ben hun deze proef te vertonen. Wij dampen

B 3

Sluiten