is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuur- en scheikundige waarnemingen over enige gewigtige onderwerpen der geneeskunde en oeconomie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?6 NATUUR- en SCHEIKUNDIGE

te verdunnen; ik heb dit ook altijd gedaan, en heb, zoo uit mijne ondervinding, als die van anderen geleerd, dat dit veel toebrengt, om de Magnefia ligt te krijgen ; zoo dat ik den Heeren flugger (a), en c. c. gmelin(b) niet kan tocltemmen , dat het verdunnen der ontbindingen onnodig zoude zijn. Ook ilrijdt de ondervinding van anderen hier tegen Cc). dolfus (V) getuigt, dat de Magnefia , naar fluggers methode bereid, met die geene, die de Heer henry, en de Heer glas te Oxford maken, in gene vergelijking te brengen is; en du hij zeer dikwijls heeft gezien door de ondervinding, dat het water zeer veel tot de ligthcid en witheid der Magnefia toebrenge: en dit zeggen ftemme ik volkomen toe. De reden, waarom men de Solutïen verdunt, is niet bezwaarlijk te begrijpen : als men namentlijk veel water neemt, zijn de deeltjes van de nedervallende Magnefia verder van elkander verwijderd, dus de onderlinge aantrekking en zamenhang minder.

%. XXXVII.

(a) Chem. Annal. 85. 2- 232. (£) Chem. Annal. 87. 2. 6.

(e) kohl Auswahl der neueste Entdek. 4 Th. p. 267. weddercop Chem. Annal. 86. 2. 332. westrumb Annal. 87. 1. 56.

(d) Pharmac. Chem. Erfar. Leipf. 87. p. 74.