is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuur- en scheikundige waarnemingen over enige gewigtige onderwerpen der geneeskunde en oeconomie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io<? NATUUR- en SCHEIKUNDIGE

ben, daar toe zoude dunkt mij het best kunnen worden genomen een aludelformige Ballon op de wijze van hahnemann (a) , of de meer eenvoudige toeftel van kasteleyn CB)t zoo als ik doorgaans, bij de de filiatie van dit Zuur, gewoon ben te gebruiken,

Yzeren werktuigen worden algemeen afgekeurd , in het ftoken van Zoutzuur; — en als men door Vitrioololie dit zuur uit gewoon zout bereidt , is daar alle reden voor ; maar met aluin, of met kley en aluin, zoo als het bij enige Chijmisten in gebruik is, kan ik dezelve niet afkeuren; de Spiritus is, welTis waar, zoo zuiver niet, ze zal ongetwijfFeld enig yzer bevatten, maar is evenwel voor onze vóórnaamHe Occonomifche gebruiken zuiver genoeg.

Ik zou dan op die wijze de zaak beproeven; en nemen een' groten zwaren yzeren destilleerketel (V), met een aarden helm; inwendig zou ik denzclvcn bekleden met eene dikke korst van kley; voorts mijne Magnefia falita, zoo als dezelve na de uitdamping der moederlogen gcftold te voorfchijn komt, vermengen met twee delen kley, en er den pot tot twee derden mee vullen;

( a) Bij demachy p, loo.en F'tg. i. Tab. m. (è) Volledige befchrijving van alle Konften, etc. II.St. p. 115-

(c) Of ijzeren pot, zoo als de Sterkwaterflokers ia Jmjlerdam gebruiken.