is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224 De schuldbelijdenis van David,

deze woorden? verftondt gij derzelver zin? waren uwe'zondige bedrijven tegenwoordig in uwen geest? drukten zij uw hart zwaar neder? was uwe bekentenis een gevoel van een volgeperst gemoed? of fpraakt gij ze uit, zonder den zin te verftaan , zonder nadenken ? was zij alleen een nagebauwd-formulier, geleerd van uwe ouders, en opgezegd uit gewoonte? was zij alleen eene pligtpleging van den dag? — Gewisfens 1 gewisfens ! geeft getuigenis der waarheid! liegt niet tegen God, en tegen uwzelf! geeft getuigenis der waarheid •— gij ftaat thans voor den vierfchaar van den Alomtegenwoordigen, den Onbedriegelijken , den Ontzagchelijken God. Ik bid u, weest opregt, en fchroomt niet, aan uwzelf te bekennen, dat uwe fchuldbelijdenisfen dikwils niets waren , dan enkele woorden , waaraan uw hart geen deelnam.

Als ik de begrippen der meeste menfchen , over de natuur-en de gevolgen der zonde, befchouw, dan moet ik mij bedroeven. Men houdt haar voor de uitwcrkfter van ons geluk,

en is dit de zonde? Groote God! is dit de

zonde?!! T. de zonde is de bron van s'menfchen ongeluk, van zijn tegenwoordig, zijn

toekomend, zijn geheel verderf de zonde

is de moeder van alle plagen,- die op het

mensch-