is toegevoegd aan uw favorieten.

Tot middennacht, of List tegen list. Blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 WE EDE BED RTF. 21 Toon. 11S

uokttu.

Met mv verlof, myn heer,... Ik bid u wil gehengen Dat ik een boodfchap doe... Zy is terftond verricht... Ik ben op 't oogenblik hier weer voor uw gezicht.

ten zelfden tyde dat Frontyn wegjluipt, werpt zich Lifette in een' leuningftoel neder, en veinst te bezwyken.

EEN ën TWINTIGSTE TOONEEL. de baron, lisette. in een' leuningft'oei.

lisette.

Och... Och... myn heer baron.

de baron.

Wat is 't?...

lisette.

Ik kan naauw fpreeken.

d e e a r o n

Wat of dit zegge wil? Dat is een mislyk teeken... Die loopt, geheel ontroerd, verflagen, van my af, En de andere valt in zwym. Wat of hun reden gaf?, ,^

lisette,

L' olive... De marquis... De kapitein... En andren.,% Hoe zal ik myn verhaal best hechten aan elkandren?

de baron.

Wel nu de kapitein? tl*