is toegevoegd aan uw favorieten.

De man naar de klok. Blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?5 DE MAN NAAR DE KLOK.

Hoe noemt gy 't tuig , datgy van geen belang meer teld? Dan, dan is alles wel.

ZEVENTIENDE TOONEEL.

orbil, wilhelmina, valerius, jan, lizette.

valerius, Wilhelmina omarmende.

O. Schoonste der jonkvrouwen ! Ik mag u, eindlyk dan, gelyk de myne aanfchouwen.

wilhelmina.

Myn Hef Valerius! de zwarigheden, die...

ORBIL.

Geen woord , geen enkel woord... Wat is het, dat ikzie.%

Wy zouden anders in den tyd ons licht vergisfen.

»t Zal firaks vyf uuren zyn... Ik zou myn oogmerk misfen.

[Hy houd het orlogie gedurig in de hand. Haald een papier uit zyn zak, en zegt, na eene korte tusfchenpoozing.} Ziet daar, aanfiaande bruid en bruigom ! 't Formulier Van trouw en ondertrouw.. . Ik ftelde 't op 't papier, Daar moet geen woord, jazelfs geen comma aan ontbrekea.'

Men.