is toegevoegd aan uw favorieten.

De verlooving, of Hoe deedt de oom in de comedie? Blyspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H6

DE VERLOOVING

de overste.

Weez5 toch niet dwaas, Carolina! - Zyt altoos braave vrouwen, voor uwe mannen , en zegendt den hemel u met kinderen, zyt dan tedere moeders, leerdt hen vroegtydig hunnen Schepper-kennen , tracht hen liefde voor het Vaderland en weldadigheid in te boezemen ; dan zult gy zien, dat uwe mannen het my dank zullen weeten, ü zonder mynen zegen van my ontvangen te hebben. (Hy legt de handen van Herman en Carolina in eikanderen,,)

charlotte.

Nu, lieve Oom! als gy ons dan ook uwen zegen niet geeven wilt, ze? ons dan ten minften, hoe de Oom ii? de Comedie deedt?

de overste, legd de handen van van Bosch en Charlotte in eikanderen. Nh! komt hier, God zegene uwe liefde, zyt gelukkig en daarmede — holla! — Zo de.dt de Oom in de Comedie.

Einde van het derde en laasten Bedryfi