Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 DE TOVERFLUIT,

PAPAGENO.

Ja! - daar ligt nu eigentlyk de knoop ! - Toen wy affcheid van de Itaatjuffers uwer moedernamen, zeiden zy ons, dat drie kinderen onze wegwyzers zouden zyn , en ons onderrichten, hoe wy handelen moesten.

PAMINA.

En zy deeden het?

PAPAGENO.

Niets hebben zy ons gezegd; want wy hebben 'er niet één gezien; doch de prins was, zekerheids halven , wel zo dim, my vooruit te zenden , om u onze aankomst bekend te manken.

PAMINA.

Vriend! gy hebt veel gewaagd! - Wanneer Zoroaster u hier ontdekte —

PAPAGENO.

Ik kan begrypen, dat dit myne terugreis uitwinnen zou.

PAMINA.

Uw fmertelyke dood, zoude onvermeidelyk zyn.

PAPAGENO.

Nu, om die vóór te komen, gaan wy liever by tyds van hier.

P A M IN A.

Hoe hoog is reeds de zon?

V A-

Sluiten