is toegevoegd aan uw favorieten.

Detoverfluit, zangspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. 71 TWAALFDE TOONEEL.

ZOROASTER, PAMINA» PAMINA.

Mynh eer! ftraf myne moeder niet; de fmart over ,myne afweezenheid....

ZOROASTER.

Ik weet alles - weet dat zy in de onderaardfche gewelven der tempel omdwaaldt - en wraak regen my en de menschheid fmeedt; doch, Pamina! gy zult zien, op welk eeue wyze ik my aan uwe moeder zal wreeken, — myne vuurigfte wensch is:. dat den hemel onze jongen vreemdeling, met moed en ftandvasti^heid, in zyne vroome voorneemens, zal wapenen; dan, Pamina ! - dan zult gy met hem gelukkig zyn - en uwe moeder - zal met fchaamte weder naar haar verblyi" terug keeren.

In dccze lieil'gezaaien,

Wordt wraak op 't hoogst verlicht, Doet eerloosheid ons dwaalen , Dan wordt de plicht herdacht. De vriendfchap heeft hier paal noch perk, Steeds deugd te ocff'nen is ons werk. In deeze lieil'ge muuren,

Waar men de menschheid mint, Kan geen verrader duuren; Wyl elk vergitFnis vindt. —• Hy , die een vriend is , maar in fchyn, li nimmer waard'ecn mensen te zyn.

E 4 D E JU