is toegevoegd aan uw favorieten.

Sebille van Anjou, gemaalinne van Gui van Lusignan, koninginne van Jeruzalem. Treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pa SEBILLE VAN ANJOU.

LUSIGNAN, haar weder omarmende. Myn teêrgeliefde Gaê, myn ongelukkig Kroost, Tot welk een' hoogen prys koopt gy zo zwak een' troost SALADYN.

Neemt in uw lot geduld, tracht allen rust te vinden. Ik zal, na dezen dag, u aanzien als myn Vrinden. Befchouwt my, op uw beurt, gelyk uw'Bondgenoot. HUMFREI.

De zuivre Huwlyksliefde is fterker dan de dood. EINDE.