Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OOIT VERNIETIGD WORDEN 4

het verkondigen van zijn Euangelie, met het beftrijden van allerlei vooroordeelen , met het helpen van , naar ziel, en ligchaam ellendigen, met het opzoeken, het zaligmaken van verloren menfchen , met het dienen van zijn ondankbaar broedergeflagt — deAlmagtigeGods' kragt, die in hem woonde, openbaarde hij op

de goddelijkfte , en menfcbeiijkfte wijze

zigtbare hoogheid naar den geest paarde zig met zigtbare laagheid naarj het vleesch, in alle zyne gefprekken en daden, in zijn openbaar

en verborgen leven zo was hij, zo werkte

hij in Palceftina, tot dat hij vrijwillig het leven van zig leidde tot heil van diezelfde menfchen,

om welken hij het had aangenomen tot dat

hij ftierf op een kruis. ■:—

En wie waren zijne Apoftelen V Wie was Petrus, en Joannes, welker leer en daden thans binnen Jerufalem zoo veel gevoel verwekten ? Wie waren zijne andere gezanten, die de vergeving der-zonden in zijn naam ain eene misdadige waereld verkondigden V Waren het koene waaghalzen , die met het zwaard in de hand het Euangelie predikten? Waren zij in ftaat, om door den verblindenden glans van hunne rijkdommen , van hun aanzien, nadruk aan hunne woorden bijtezetten? Waren zij wijsgeerige koppen, geleerde mannen, welfpre-

ken-

Sluiten