is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%l6 in den hemel zal alle droefheid

Indien ik nu alleen naar mijnen fmaak tewerkging, dan maakte ik hier het flot van mijne leerrede. Maar ach! ik denk aan tranen, die geweend worden op aarde, en niet

zullen worden afgewischt aan lijders,

die niet kunnen hopen, dat hunne lijdenslasten zullen worden afgenomen, indien zij blijven , die zij zijn mijn hart wordt weemoedig - ik kan niet voorbij, om hun een

woord van vermaning en waarfchuwing toeteroepen.

Er zijn menfchen, die, fchoon zij in hunne ontzenuwde ligchaamskragten, en verzwakte zielsvermogens den loon hunner wellust gevoelen, evenwel weenen over de magteloosheid , die hen belet om hunne vuile driften te voldoen. Andere weenen over gebrek van voedzelmiddelen voor de driften van hebzugt en eerzugt, fchoon deze driften in hun hart als flangen hebben geftoken, en de rust zelfs van hunne flaapltede gejaagd. Er zijn nijdigaarts, wien de ware of ingebeelde voorregten van hunne medemenfchen een bitter hartenlced veroorzaken, dat niet zelden verzagting zoekt in het weenen. Duizend tranen

wor-