Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rOONEELSPEL. 25

Bezorgd door zulk een moeder, Te Ieeven, baart geluk.

DIEDRIK, tegen Alexis. De vrindfchap behouêri.

1.1V i N E, tegen Juftine. Elkander vertrouwen.

LIVINE en DIEDRIK.

Waar 't hart, geleid

Door minzaamheid, Het huis eendrachtig wil bellieren , Zal waar geluk de trouw vercieren.

ALLEN.

Waar vrede en eendracht 't huis beftiereii, Moet waar geluk de trouw verderen.

MAGDALENA.

Myn kindren 1 'k zal u minnen ; U\» liefde ftreelt myn zinnen: Myn teder hart verbeid Alleen uw zaligheid.

LIVINE.

Ach! dat ge elkaêr fteeds minde, Dan trof u ramp noch zorg.

JUSTINE. De trouw, die ons verbinde, Stelt zich die min tot borg.

DIEDRIK, tegen Alexis, Zyt haar getrouw, myn waarde! Min nieis dan haar op d'aardc:

B 5 Dan

Sluiten