Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3a NINA,

TIENDE T O O N E E L. DE GRAAF, alken. Elk woord, omtrent Germeuil of my, doorfnydmy't Ach, zonder hem, zal haar herftelling vast alleen Niets anders wezen, dan verandering van fmarte... Maar wat verneem ik,ginds door't loof der boomen heen? De knechts verzaamlen zich;de wachtenloopen, dringen; Ik zie een' jongeling met drift door hen omringen: Hy bied hen weêrfland!.. Zou men mogelyk geweld..? Maar George nadert...

ELFDE TO O N E E L.

DE GRAAF, GEORGE.

GEORGE, fchier huiten adem.

Hoor, mynheer... DE GRAAF.

Gy zyt ontfteld!

Wat is 'er gaans?

GEORGE. Iets dat gy naauwlyks kunt gelooven. DE GRAAF.

Verzwaar myue onrust niet.

GEORGE.

Germeuil. DE GRAAF.

Wel?

GE-

Sluiten