is toegevoegd aan uw favorieten.

De vrindenraad, of Het welgelukt ontwerp; tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 77

verftandelyke vermogens niet gekregen, om die te gebruiken ? Hoe veel zyn wy aan de befchaving der kunsten verpügt!

de pastoor.

Zeer veel, inderdaad, mynheer Wellenthal. Het zy verre van my dat ik dweepzuchtig genoeg zou zyn om ten kwade te duiden dat de mensch zich aangenaamheden verfchaffe; maar ik bemin meer het eenvouwdig fchoon der natuur, dan alle pralery of opfehik der kunst. De natuur boezemt my eerbied voor haren maker in, daar zy de fraaifte orde vertoont, die door eenig kunstenaar ooit zou kunnen worden uitgedacht. Dit partytje, hier, is, by voorbeeld, ongemeen bekorelyk; maar het zou in myne oogen ongelyk meer bekorelyk zyn, zo de kunst niet alle boomen op eene hoogte had- ge. fchoren.

lindenberg.

Ieder, meen ik, kan hier zyn genoegen vinden, heer pastoor. Kunst en natuur wisfelen beftendig af.

Fr. louize, uit haar gepeins komende.

Dit is waar: natuur en kunst munten hier om ftryd uit,en dit prieeltje behaagt my ongemeen.

Mevr. lindenberg.

My ook, freule. Het is hier luchtig en aangenaam. Ik kom 'er dikwyls.

w e 1 -