is toegevoegd aan je favorieten.

De vrindenraad, of Het welgelukt ontwerp; tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98 DE VRINDENRAAD,

lindenberg.

Gy zult heden noch genoeg komplimenten moeten opdokken, Waldheim! ik wil noch heden uwe echtverbindtenis aan het gezelfchap bekend maken.

Fr. louize. Dit, dunkt my» is wat fpoedig: ik zou deze kennisgeving liever eenige dagen uitftellen.

de pastoor.

Waarom , freule ? Men moet, zonder genoegzame reden, geen geheim maken van dingen, die eik weten raag, en binnen kort toch hooren zal. Fr. louize.

Als u dat dunkt, mynheer pastoor, dan ben ik te vreden.

wild.

Hoe eer de kennisgeving gefchied, hoe beter. wellenthal.

Dat is zeker.

lindenberg.

Wat heb ik je gezegd, Waldheim, gy zoud ds weddenfehap hebben verloren, broeder! je bent aan eene der vrouwtjes tot mynent blyven hangen? he?

waldheim.

Gy hebt gelyk, broeder! maar wie kon ook denken dat een hoezaar met zwaar gefchut zou komen ? Ho! het gezelfchap zoekt ons op.

LAAT-