is toegevoegd aan je favorieten.

De vrindenraad, of Het welgelukt ontwerp; tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo DE VRINDENRAAD,

gy zyt de oudfte; vertel het gezelfchap wat. nieuws.

Wellenthal, frculë Louïze by de hand nemende.

Ik heb het genoegen, dames en mynheer! u in myne lieve Louize de bruid van den heer Waldheim aan te bieden. Beiden zyn zy de zaak ééns, en beiden hebben zy onze toeftemming ontfangen. deed e lma n.

Dat is my van harten aangenaam. Ik wensch u beiden veel geluk: gy, heer overfte, krygt een juweel van eene vrouw; engy, freule Louïze, een' uitmuntend' man.

Mevr. lindenberg.

Het is my ook ongemeen aangenaam, 't Is eene gefchikte party. Veel zegen, heer overfte en lieve freule!

Mevr. weildorf, zkhzelve befchouwende; met heimelykefpyt. De jaren zyn wat ongelyk: in dit opzigt althans zyn 'er vrouwen, die met den overften beter over. een zouden komen : freule Louïze is noch wat jong. Fr. louize. Ongelykhcid van jaren, mevrouw, behoeft geen ongelukkig huwelyk te maken; gelykheid van karakter is het gewigtigfte ftuk.

Mevr. weildorf. Nu, ja, dat is waar. Veel heil dan!

Fr. kle-

Él