Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 DE SCHULDEN, TWEEDE TO O NE E L.

da mis, bubois. d a m i s,

Wel nu, Duboi=! gy komt van de post?

dubois.

Ja , mynheer; maar 'er is niets voor u.

d ami s. Noch brieven, noch geld?

dubois.

Noch brieven, noch geld.

da bi is.

Wreede oom!

dubois.

Of verftandige oom.

d ami s.

Hy lagcht met myne fmarten.

dubois.

'tls waar dat zy zeer groot zyn; fints drie maanden dat gy in Parys zyt neemt gy alle vermaken waar, die 'er te vinden zyn; gy zyt omringd van vrinden, die u zo fraai ruïneeren als het hen doenlyk is; de een wint uw geld, de ander leent het; alles zou volmaakt wel gaan zonder myne heeren uwe kredlteurs, die niet weten te leven, cn u zeer onbeleefd vervolgen.

da mis.

Maar wat dunkt u van royn' oom?

du-

Sluiten