Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38 D E SCHULDEN,

dubois.

Hy weet hoe gy zyn' neef behnndeld hebt.»

pi at iii eu.

Stil dan... ik zweer u, mynheer, dat ik myn best gedaan heb.

De oude damis, tegen Mathieu. Waarin beftond zyne ziekte ? mathieu, Damis met verwondering befchouwende. Zyne ziekte!

DUBOIS.

Spreek, of ik zeg wie gy zyt.

TRIO.

mathie U. Zyn ziekte is j zo waar, myn lieer, Die van zeer veel voorname lieden: Laat uw befchroomdhéid u ontvlieden, liet geld geeft liein zyn' welftand weer.

De oude damis, tegen Dubois. Gy weet gew's, hoe is gchecten Dees dokter?

DUBOIS, eerst tegen Damis; daarna tegen Mathieu. Ja. Uw naam ? mathieu, tegen Oubois.

Wat rein?...

Toe, fpreck oprecht, gy moet bet weten.

Op Damis wyzende. Is hy zeer ryk ?

DUBOIS. Ja.

MAT-

Sluiten