Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder het kruis van jezus, 2?

Het is zijn fterfuur. Hij weet dit, en ziet alles, wat er nog gebeuren moet, vooruit. O ! ziet hem ! ziet hem ! In zijne geheele houding, in zijne woorden, en daden is geen fpoor van de kleinfte verwarring. Helder en onbeneveld is zijn ziele, gelijk in de bevalligfle dagen zijnes levens. Het zagt gevoel der onfchuld, dat zijne fmarten leenigt, geeft aan zijn aangezigt eene verhevenheid, die door de bange doodstrekken heenblinkt. Onaangezien er duizend oorzaken van buiten , en tienduizend oorzaken vanbinnen zijn, welker kleinfte den moed van den grootften held zouden hebben doen bezwijken, bewaart hij dien. Hij is fïantvastig zonder voorbeeld, groot, en fterk van geest zonder gelijkheid. Verheven boven alle menfchelijke zwakheden baart hij verwondering door alle de Hemelen. Hij lijdt meer dan een gewoon mensch kon lijden, meer dan een Engel kan denken, en geene klagt ontglipt hem. Zijn woord, „ mijn „ God! mijn God! waarom hebt gij mij ver„ laten ?" hem uit het hart gerukt door eene verzameling van lijdingen, welke te noemen niet gegeven is aan eenig fchepfel, was een woord van kinderlijkheid, dat alleen zijn Vader verftond. Wel verre van de beroeringen der treurigheid in de harten zijner lievelingen te vermeerderen door overdreven-aandoenlijke

be«

Sluiten