Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 V> Hoofdstuk

toeleggende om de Eutychianen tegen tê gaan in de vrage, of 'er flechts één of twee Natuuren in den Christus gevonden worden, ltelde, dat, zo 'er twee Natuuren in Christus plaatfe hadden, 'er als dan ook twee Terfonen moesten zyn, wyl iedere Natuur een Perfoon te kennen gaf, dan , wanneer men hem antwoorde, dat de drie Goddelyke Terfonen flechts één Goddelyk wezen bezaten, beweerde hy in tegendeel, dat die drie Perfoonen drie Natuuren of Zelfftandigheden te kennen gaven, edoch in alles aan eikanderen gelyk: —hier moeten wy den beruehJoh. Valentinus Gentilis niet vergeeten, een Italiaan die drie Eeuwige Geesten lïelde, wezenlyk van eikanderen onderfcheiden, zynde de Vader de Opper (Ie God, van welken de Zoon en Geest van Eeuwigheid een byzonderwezen ontfangen had; om welk gevoelen hy te Bern, in het jaar 1566, onthoofd is:

fi. Verdeedigen wy ons gevoelen, betreffende de volkomen Eenvoudigheid van het Goddelyk wezen tegen de Triformianen, die van de Tritheiten onderfcheiden zyn ,

1. In tyd, wyl de Triformianen op het

einde

Sluiten