Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&4 V* Hoofdstuk

m Oudheid- kundige Verlustigingen. Tom. 4. pag- 73°".

jSDe Ebioniten, dus genaamt, of, naar zekeren Ebion, of, om datzymeeft£fo'om'w, arme Menjchen, waren, als daar op roemende, dat zy zich afkomftig rekenden van de eerfle Chriftenen, die zich den armen hadden

gelyk gemaakt, door afjiand te doen

van hunne goederen; zy ontkenden de

Eenswezigheid der Goddelyke Perfoonen, vermits zy leerden, dat Jezus op de'gewoone Natuurlyke wyze zynen oorfprong aan Jofeph en Maria fchuldig was, en voor dien

£yd geen beftaan had gehad; de beften

onder hen, die genaamd werden Nazareenen, geloofden dat hy uit een Maagd gebooren was, en dat de Godheid in hem, op de aller uitneemendjle wyze gewoond, en in endoor hem haare kracht betoond had.

y De Cerinthianen dus genaamt naar eenen Cerinthus wiens Vaderland en Leeftyd niet

regt bekent is. maar die de Ebinioniten

in Leeringen zeer naby kwam, verfchillen hier niet nunder van ons; de Leer en GodsHens} vaw' Cerinthus beftaan uit een mengfel

van

Sluiten