is toegevoegd aan uw favorieten.

Amoenitates theologicæ of Godgeleerde verlustigingen, ter betooging van de voornaamste waarheden van de christelyken godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de Heilige Drieëenheid. 79

deze plaatfe words immers de reden, waarom hy Gods Zoon is, geftelt in zyne boven natuuriyke geboorte uit een maagd ?

Antw. De Engel had y. 31. met weinige woorden , de wonderbaare geboorte van onzen Heere uit Maria geboodfchapt; oogende op de Godfpraak van Jefaias Cap. 7. y. 14. daar op laat hy eene voortreffelyke befchryving van Emanuels geboorte volgen, ten op. zigte van zyn Perfoon en Ampt y. 32. 33. noemende hem de Zoon des Allerhoogflen.

Eindelyk beantwoort hy de vrage , door Maria y. 34. voorgeftelt, hoe zal dat wezen ? Wanneer hy vs. 35. zich dus laat hooren, de 5, H. Geest zal u overfchaduwen; daarom ook^ „ dat heilige, dat uit u gebooren zal worden f j, zal Gods zoon genaamd worden, dat is in

deeze bovennatuurlykegeboorte, zal een ieder

oplettend geloovige, bewyzengenoeg vinden, „ dat hy, Gods Zoon is.

Dus leert ons:

i. Het woordeken daarom , dat de bovenna. tuitrlyke geboorte uit een Maagd, de reden niet is waarom hy Gods Zoon zoude zyn, maar,

waarom