is toegevoegd aan uw favorieten.

Amoenitates theologicæ of Godgeleerde verlustigingen, ter betooging van de voornaamste waarheden van de christelyken godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de Heilige Drieëenheid. 109

beide daar op uit zyn om alle Afgodery en veel Godendienst tegen te gaan.

V. Wat dunkt u van die Plaatfen, daar GoedheidiAlwet tendheid en Macht aan den Zoon ontkend worden, als Luc. 18. y. 19. Mare.

13 32- Joh- 5- *• I-

A. Betreffende de eerfte plaats, daar ontkent Christus zyne Goedheid niet; maar vangt een zeker Overftenmet zyne eigene woorden; als of hy tot den Perfoon, die hem goed noemde zeide, „ Indien ik niet meer daneenmenfek „ ben, dan kan die Titel, welken gy my geeft, „ in den Jlriktjien zin my niet gegeven worden; 3, want niemmt is wezentlyk volftrekt goed „ dan God, zo gy derhalven erkent, dat ik goed 3-, ben, zo moet gy ten zeiven tyde myne God* „ heid erkennen ,• dewyl niemant op deze wyze „ goed is dan God alleen. —— En in de twee andere plaatzen wordt alleen op zynemenfehheid gezien, naar welke zyn verftand, kennis en macht bepaald was;

Tegenw. Het doopen in den Naame van den Zoon, ftrekt tot geen bewys voor zyne ware Godheid; wyl toch alle de Ifra'êliten ook m Mof es gedoopt zyn 1 Cor. 10. y. »•

A. De