is toegevoegd aan uw favorieten.

De rede en haar gezag in den godsdienst, briefswyze voorgesteld door Paulus van Hemert, aan [...] Gisbertus Bonnet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9* )

Indien het gevoelen, door U H. G. voorgemeld dat der Publieke Kerke ware; waarom zou men dan, met zoo veel ernst, ftaande houden, dat 's menfchen verftandelyke vermogens, door Adams val, van de geboorte af, verminkt-zyn?- Zon het dan, om de leer der verdorvenheid te kunnen bewyzen, haar niet genoeg zyn, te zeggen, dat het evenwigt tusfehen de rede en de zinnelykheid verbroken is ? U H. G. zegge niet: „ vele onder onze Godgeleerden houden het daar voor, dat de reden van het zedelyk bederf in het lichaam; anderen — dat het zelve ook in de ziel, doch alleen m haren wil en genegenheden, moet gezogt worden (g)." Want een ^ dic ^ de Symbolifche boeken, en met de oordeelvellingen der Dordrechtfche Godgeleerden bekend is, en daar by zich wel herinnert, dat, te Dordrecht, de leer der Kerke, in het jaar l6r8 cn i6i9, is vastgeflüd, weet, dat zy, wie zy ook zyn, die dit gevoelen omhelzen, niet tot de rechtzinnige» van de eerste foort behooren. Appelius (h) , die bekende beöordeelaar der rechtzinnigheid, en alöm aangevraagde be-

G°) Brief, bl. 28. 2p.

09 Uitflap van aanmerkingen bl. i95. Ip5.