is toegevoegd aan uw favorieten.

De rede en haar gezag in den godsdienst, briefswyze voorgesteld door Paulus van Hemert, aan [...] Gisbertus Bonnet.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ioi )

tes Gods zyn, niet begrypen. Hy is ja een redelyk mensch, in zoo verre hy, in Adam aangemerkt, een gezond oordeel en volkomen redelykheid moet geacht worden bezeten te hebben; en ook nu nog eenige overblyffelen behouden heeft, en vatbaar is voor herftelling van zyne rede; even gelyk een blinde, die zyn gezigt verloren heeft, nog wel oogen heeft, fchoon hy 'er geen gebruik van kan maaken, om te zien; zoo heeft ook een onverlicht mensch het vermogen wel; maar 't is bedorven; doch het kan herfteld worden; God kan hem, op eene bovennatuurlyke wys, verlichten : dit kan Hy aan geen redeloos wezen, — aan geen beest — aan geen fteen doen. Valt den mensch dit geluk te beurt; dankrygt hy niet alleen fmaak en gevoel van het fchoone en belangryke der waarheden, maar ook kennis van dezelven, en vermogen, om ze zich te kunnen vertegenwoordigen, gelyk ze waarlyk zyn; daar hy van natuure zich dezelven of niet vertegenwoordigt , maar in de letter blyft hangen,

zonder de zaken zelve te befchouwen of

ze zich in een verkeerd licht voorftelt. Dit denkbeeld verlaagt den mensch ruim zoo veel, dan wanneer men leert, dat hy, zonder de verlichting, al wat waarheid is, als zoodanig, G 3 even